Stilling: helse > influensa >

hva er en normal HDL nivå?

   Å ha en årlig sjekk av kolesterol er en nødvendig del av overvåkingen din helse. Den kolesterol lesing vil komme tilbake med et nummer som viser din totale HDL (godt kolesterol som gjør kroppen din til å fungere), LDL (det dårlige kolesterolet som tresko arteriene) og triglyserider. Avlesningen hjelper får et perspektiv på kroppens generelle helse

Normal Range

Ifølge American Heart Association (AHA), det normale skal være mellom 40 og 60 milligram per desiliter (mg /dL) av blod, men du kan smal at serien basert på kjønn (se Ressurser).

Menn

En normal rekkevidde for en mann er mellom 40 og 50 mg /dL. Faktorer som røyking og overvekt kan føre til lavere nivåer.

Kvinner

For kvinner er normalområdet høyere, mellom 50 og 60 mg /dL. Lignende faktorer som nevnt for menn kan føre til lavere nivåer, men kvinner har høyere HDL-nivåer enn menn på grunn av kvinnelige kjønnshormoner.

Høyere er bedre

Den AHA gjør det klart at en leser over 60 mg /dL er en positiv ting. Høyere nivåer av HDL gir beskyttelse mot hjertesykdom.

Test

For å få et klart lesing, sørg for at du har fastet før prøven.
----------------------------------
Relaterte artikkelen:
----------------------------------
Andre artikkelen:
----------------------------------