Stilling: helse > tann >

Myers-Briggs teori

   The Myers-Briggs teori er en metode for personlighet inventar som er relatert til CG Jungs teori om psykologiske typer

Typer

The Myers-Briggs Type Indicator identifiserer 16 ulike personlighetstyper som består av valg fra følgende kategorier:. Favoritt verden, informasjon, beslutninger og struktur

. Favoritt World Kategori

Den favoritt verden kategorien definerer om du foretrekker å fokusere på omverdenen eller din egen indre verden. Valgene er Ekstraversjon (E) og Introversion (I).

Informasjon Kategori

Informasjonen kategorien avgjør om du godtar informasjonen som presenteres, eller tildele dine egne tanker og tolkninger. Valgene er Sensing (S) og Intuition (I).

Vedtak Kategori

Hvis du er en logisk beslutningstaker så du er definert som Thinking (T). Hvis du vurderer folk og situasjonen i din beslutning, så du er definert som Feeling (F).

Struktur Kategori

Strukturen kategorien vurderer på hvilken måte du avtale med omverdenen. Hvis du vil ha ting avklart og avtalt, så du er definert som Judging (J). Hvis du foretrekker å være åpen for forandringer, så du er definert som man tjener (P).

Potensielle

Når du har identifisert type innen hver kategori, kombinere bokstavene til å lage din personlighet type (for eksempel ISTJ) . Bruk denne type personlighet til forskningen din individuelle type beskrivelse.
----------------------------------
Relaterte artikkelen:
----------------------------------
Andre artikkelen:
----------------------------------