Stilling: helse > hud >

langtidseffekter av for tidlig fødsel

   For tidlig fødsel er definert som en baby født før 37 svangerskapsuke. Ifølge mars Dimes, en av åtte barn født i USA er født for tidlig. Det kan være langsiktige virkninger for dem som babyer født for tidlig

Du trenger:. .
Dedikasjon

barnedødeligheten

premature barn født ved 22-27 ukers svangerskap er mer sårbare for barnedødeligheten, ifølge en studie av Dr. Geeta Swamy, en assisterende professor i obstetrikk. Vanligvis er en preemie barnet fem på syv ganger større sjanse for å dø i barndommen enn et barn født full sikt.

Funksjonshemmedes

funksjonshemminger som varer livet ut er ofte sett hos premature. Disse inkluderer cerebral parese og mental retardasjon, ifølge neonatolog Dr. Neil Marlow ved University of Nottingham i England.

Vekst problemer

Ekstremt premature barn, de som veier mindre enn 1500 gram når født, kan ha langsiktig vekst spørsmål som en effekt av å være født for tidlig. De vanligvis pleier å være mye mindre enn sine jevnaldrende, og har en vanskelig tid å fange opp til dem.

Reproduksjon problemer

Spedbarn født for tidlig kan ha reproduksjon problemer. Sjansene for disse barna å ikke kunne få barn i fremtiden varierer fra rundt 65 til 75 prosent.

Tale og språk

Tale-og språkproblemer er ofte en bivirkning av å være prematur. Disse problemene kan vare godt inn i skoleårene, og kan føre til lærevansker i tillegg.
----------------------------------
Relaterte artikkelen:
----------------------------------
Andre artikkelen:
----------------------------------