Stilling: helse > hjertesykdom >

hvordan å håndtere barn med anfall av epilepsi

   Hvis du er rundt barn med epilepsi, er det viktig å vite hva du skal gjøre i løpet av et barns anfall. Du kan identifisere et anfall gjennom ett eller flere symptomer: krampetrekninger, faller til bakken, forvirring, stirret, stivhet og /eller tap av bevissthet. Forbli rolig og følger noen skritt for å holde barnet trygt

Hva gjør du når et barn har et anfall


en.
Unngå at barnet skadet seg ved fjerne potensielt farlige gjenstander fra området. Hvis mulig, flytte ham over på siden hans og legger noe mykt under hodet. Ikke prøv å tvinge barnet til å stoppe krampetrekninger eller flytting.
To.
Inspiser luftveiene. Løsne alle klær rundt halsen. Sjekk visuelt at ingenting er i barnets munn. Hvis munnen er fri for mat og objekter, ikke putt fingrene eller hånden i barnets munn. (Hun vil ikke svelge tungen, som ble antatt på en gang. )
Tre.
Watch klokken for å vite hvor lenge anfallet varer. Hvis barnet ser ut til å fortsatt være i en aktiv beslag etter fem minutter har gått, ringe 911. Selv om anfallet er kort, husker hvor lenge det varte, slik at du kan informere barnets lege.
Fire.
Komfort og berolige barnet når anfallet er over. Noen ganger barna har noe minne av anfall, men de kan bli desorientert og redd etterpå. La barnet vet at han er trygg.
----------------------------------
Relaterte artikkelen:
----------------------------------
Andre artikkelen:
----------------------------------